Biodiversitet

Biodiversitet

Biodiversitet er mere end bare at plante træer og så vilde blomster.

Kan vilde tiltag kombineres med det traditionelle?
Svaret er Ja!

Det behøves ikke hedde enten eller, det kan sagtens hedde både og. Med en gennemtænkt haveplan og med et bæredygtigt afsæt kan mange eksisterende elementer i haveanlægget genbruges.

Et vildere udeareal kan være meget mere end et stykke med hjemmehørende blomster. Der kan leges med kvasbunker, dødt ved, stendiger, solpladser, vand, veteraniserede træer og meget andet. Elementerne kan virke enkeltvis for nogle insekter og dyrearter, men samlet set vil det give flere levesteder, en helhed i økosystemet og skabe en masse liv

Det er stadig muligt at skabe hyggelige og spændende rum, som tilgodeser folk lige fra børn og voksne i det private til brugeren og personalet i f.eks. en virksomhed eller institution.

Fordelen ved et vildere udeareal kan også være mere fritid i vækstsæsonen, da den næsten passe sig selv, indtil der skal tages høslæt. Lyder det ikke rart?

Biodiversitet

FN’s nr. 15: Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Naturhåndværkeren arbejder for at fremme biodiversiteten i den danske natur.
Arbejdet udføres altid skånsomt med respekt for det enkelte område, så der optimeres for hjemmehørende plante og dyreliv

Drift og vedligeholdelse af vildeng

I naturen er græssende dyr en stor del af vedligeholdelsen af ”blomsterengen”. Dyrene holder skov nede, og spiser de planter de hver især syntes om. Dyr tramper, skraber og graver i overfladen og gør arealet dynamisk. Nogle planter klarer sig godt nogle steder det ene år og andre steder et andet år.

På områder dyrene ikke må færdes, kan vi mennesker tilnærmelsesvis agere dyr og præge arealets udvikling.

I praksis vil man klippe arealet i mosaik-format af 2-3 omgange, alt efter om det er et nyetableret eller et eksisterende område. Typisk klipper man efterår-vinter og ellers vurderes det ud fra det enkelte områdes jordtype, nærings indhold, artssammensætningen og hvordan sæsonen har været. 

I vækstsæsonen er det bedste at lade afklippet vejre af inden det fjernes, så insekter og laver kan komme af og frøene drysser af planten til næste generation. Efterfølgende kan man kratte i overfladen og aktivere ny frøspiring. Invasive arter bekæmpes og dominerende arter bør holdes tilbage.

VIGTIGT er at man klipper eller skær plantematerialet ned og man ikke ”slår” med rotor eller slagleklipper, som med græsplæner. En skånsom klipning giver insekter, laver og æg mulighed for at forladeafklippet ligesom frøene fra planten. Bliver det smadret med slåmaskiner er hele formålet og pointen væk!

Biodiversitet & de 10 +’er

Når man vælger at gøre noget til gavn for biodiversiteten, følger der mere med. F.eks.:

 • Du får større oplevelser i frokostpausen eller fritiden og kan opleve unikke planter, insekter, padder og større dyr.
 • Du kan som virksomhed få en grønnere profil og støtte op om verdensmålene *FN’s nr. 15: Livet på land
 • Pluk en buket vilde blomster til dem du holder af.
 • Sank frø til andre eller til et andet sted det kunne gøre en forskel
 • Der er føde til fugle og vildt over vinteren og flere levesteder for dyr, svampe, planter og insekter.
 • De vilde insekterne kvitterer med bestøvning af træer, buske og afgrøder.
 • Der kan etableres eller kombineres med lokal afledning af regnvand (LAR), som der kan søges tilskud til ved kommunen, f.eks. med havnebassin eller regnbed.
 • I haven kan flere ting genbruges frem for at køres væk. Grene kan gå til kvasbunker, gruset under den gamle terrasse bruges i bede eller opblandes i jordlaget osv.
 • Du får en natur, som du kan give videre til de næste generationer.
 • Mindre havearbejde i sommermånederne

Kontakt mig

  Scroll to Top