Hjemmehørende arter og deres vigtighed

Hjemmehørende arter og deres vigtigheden

I private haver, parker og erhvervsgrunde kan der ofte forekomme en masse eksotiske planter. Nogle invasive planter kan dog sagtens give ly og føde for dyr og insekter, men de er ikke værtsplanter for insekterne, de lægger deres æg og laver i hjemmehørende planter. I værste tilfælde kan nogle invasive arter endda udkonkurrere de hjemmehørende planter og tager pladsen.

Mange kender konsekvensen af f.eks. kæmpebjørneklo og japansk pileurt, men vi ved ikke hvordan de vilde-blomsterblandinger med iblandet frø fra udlandet vil påvirke vores danske fauna. Derfor bruger jeg frøblandinger af hjemmehørende arter.

Ved interesse kan man bla. læs om blomsterblandingerne i Haveselskabets artikel: Derfor er blomsterfrøblandinger ikke lige gode

Denne gamle rapport fra 1989, beskriver samspillet mellem 40 værtsplanter og det liv de skaber.

Kontakt mig

    Scroll to Top