Projekter – Biodiversitet

Projekter
Biodiversitet

Dyk ned i Naturhåndværkerens fantastiske verden af biodiversitetsprojekter.
Udforsk vores dedikation til naturens mangfoldighed.

Biodiversitet til Kolding Åpark 1. – Danica Ejendomme

Fra flad ”grøn ørken” til kopieret terræn med levesteder for den vilde natur🌸 🦋🐞

Et VILDT fedt, varieret og spændende anlæg med kopieret terræn💚 Tørven fra området er under bakkerne = bæredygtigheden med minimal transport♻ Udgravning til lavningen, gav al den vasket grus der ligger over bakkerne – hvilket kun er en fordel for de hjemmehørende stauder, som flest gerne vil vokse i næringsfattig jord🌼  Der er variation af buske, træer, vilde stauder og græsser, udvalg ud fra lokalområdets habitat og nøje placeret ud fra fugt, tørke, sol skygge, højde og drøjde. Alle til formål at skabe levesteder, ly og føde til den vilde natur🦗🐝🐌🐛 Der er sanket frø fra Kolding Ådal til den fugtig lavning og de bakkede øvrige områder🌱 Sten er lagt som solitære solpladser🦋 og i mindre grupper til levesteder og skjul🦎
Dødt ved er et 14 m stykke af en stor Ahorn – Skilt ad, transporteret og samlet af 3 dele. Træet ligger som en stor skulptur – svampe har allerede skudt op af barken, insekter sidder i solen og varmer sig på det opvarmede træ. Omkring træet er der sat Kaprifolie, som med tiden vil slynge sig op og rundt i det døde træ. I de stående Egetræer sat redekasser for husrødstjert og hvid vipstjert, musvit og blåmejsekasse🦂

Der er 3 lampepullerter langs med stien og i begge ender er der sat stolpre til QR-kode, så folk kan få mere information om anlægget🧐🌱🌳🍄💚

Fik assistanse til plantningen af græsser og stauder af ”Den Vilde Gartner” v/Tole Hovman Elley og af Allan Wickmann.
Planterne er leveret af Nygaards Planteskole.
Designet af VILDSKAB Tegnet af Tegnestuen Mejeriet

#VILDSKAB #Tegnestuenmejeriet #Biodiversitet #denvildegartner

Vildt i Verninge
– Borgerinddragelse 👷‍♂️

I Verninge har Assens Kommune nogle byggegrunde, der har ligget i flere år. hvor de inviterede mig til at lave noget biodiversitet på fællesarealerne.
Der er sået blomsterstriber🌼 plantet skovbiotop med 18 forskellige arter, lagt sten ud i forskellige formation, dødt ved og insektvolde af græstørven fra de steder der skal plantes solitære træer og buske. Alt sammen for at skabe levesteder til den vilde natur🐝🐞🌱💚

BØRNEARBEJDE med stort engagement👷‍♀️☀ d.17. maj var plante-dag med de lokale skolebørn. Kl. 10.00 kom den lokale skoles 3-6 klasse i samlede flok. Vi introducerede os for børnene og jeg fortalte og stillede spørgsmål i ”børnehøjde”🤓 om hvorfor vi laver projektet, omkring at den vilde natur er i tilbagegang og vi må hjælpe de truede arter og fødekæden som helhed, så der også er natur når børnene selv bliver voksne og skal give den videre til deres efterkommere🦋🐝🦔 Naturen er os kun til låns og vi må passe på den💚

Det var utrolig dynamiske børn, det var ikke til at vide hvilken klasse den enkelte gik i, for de var som en fiskestime, en bisværm der arbejder sammen som et element💪 De var meget ihærdige, interesseret og spørgende i arbejdsprocessen og gjorde et rigtig flot stykke arbejde🤩 de klaret på no time👌
Vi spiste madpakker og takkede af med hinanden🙋‍♂️

Er man nysgerrig på at se kortfilm fra dagen, kan den ses på:
#fb-naturhåndværkeren.dk
– under opslag: BØRNEARBEJDE med stort engagement👷‍♀️

Biodiversitet og bæredygtighed💚♻

En spændende naturgrund med terræn. Arealet har stået uklippet i årevis og jeg har sjældent set så meget insektliv i den sammenhæng. Store tuer står op i ”plænen” og vi skal passe på med kørsel med maskiner, sommerfugle, vilde bier, sviger fluer, tusser mf. er meget aktive – fuglene og græshopper underholder med koncert🦗🐞🐝🦋
Der blev lagt 4 terrasser, med GENBRUGS Ølandsgranit, et puslespils af den anden verden, men et fedt resultat. Ved den nederste terrasse blev der sat støttemur og trappe, for at udligne terrænet.
Der blev etableret 2 havebassiner, den øverste en støbt form, den nederste med dug, da bunden var det rene grus og derved dræner vandet hurtigt væk. Der var tusser var i, inde det var færdigt🐸
På grunden blev der lagt dødt ved og sten, til solpladser og levesteder til bla. insekterne som ynder at ”lade energi i solen” og især stenen holder på varmen☀   

Natur og fremtid
– for billige penge

Grundejerforeningen Stenagervænget i Skibet – Vejle, vil den vilde natur💚

Budgettet var forholdsvis beskedent i forhold til det ønskede mål, men med kreativ tilgang blev tilbuddet skruet sammen, så det kun har givet grundejerne og andre i området endnu større glæde og ejerfornemmelser af projektet, ved selv at være med🤝

Tegning/planen er udarbejdet af TegnG / VILDSKAB, som jeg har et fantastisk samarbejde med.

Jeg sammensatte en planteliste at hjemmehørende arter. 24 forskellige for selve skovbiotopen (ca. 100 stk. af hver) og 12 arter for de solitære træer og buske. En bred palette, for at give føde og levesteder for dyr, fugle, svampe m.m.

Jeg afsatte området, bearbejdede jorden, plantede de solitære, etablerede insektvold og satte stativ for kvashegn, samt udarbejdede vejledning for plantning af skovbiotopen, således at planterne var opdelt i 5 kategorier – for skovbryn, skovtræer og holme af nåletræer🌲

En lørdag mødte ca. 40 personer op til plantedag. Det var en sand fornøjelse, folk blev delt op i grupper og familier, relationer, naboer miksede sig sammen og fik endda dybere kendskab til hinanden. ALLE var virkelig ihærdige og engageret. De var stolte over selv at plante deres skov, deres fremtid! – det dér er min skov, sagde de og pegede på et stykke😁 Det var klaret på blot 3 – 3,5 time💪 hvis vi medregner pausen i pølsebod🌭

Der var besøg fra lokal og byråd, de fik også en spade i hånden og gik til sagen😉 De håber på flere tilsvarende projekter for såvel grundejere, som virksomheder. Kommunen havde givet et tilskud på 125.000 kr. til dette projekt og de opfordrer til at flere søger støtte til biodiversitetsprojekter.

Vejle Amts Folkeblad var også til stede og fik lavet en rigtig fin artikel.

Sig til hvis I kender andre der ku få glæde og sammenhold ved at skabe vild natur💚

Afslutning omkring genslyngning af vandløb

Inden efteråret for alvor satte ind med regn, fik vi sået både vildeblomster og græs på arealerne omkring den nye genslyngning af ”Assenbøllevandløbet”.

Min del af opgaven var finish af skråninger, flytning af jordstakke og terrænregulering før såning, for kommunen og så for lodsejeren.

Det skulle gerne give en masse liv i vandløbet, hvor bla. ørreden gerne skulle komme op og gyde. I de omkringliggende omgivelser skulle der gerne udfolde sig en mangfoldighed af liv fra svampe og insekter i det døde ved til padder, dyr mv. der søger føde og levesteder langs vandet, på engen eller i de små holme af træer.   

Et spændende projekt som har ligget på tegnebrættet i flere år og primært finansieret via EU midler.

Sommerhusgrund med naturkant😊

Har i det tidlige forår haft fornøjelse med et virkelig spændende projekt. Et sommerhus beliggende på naturskøn grund, skulle have etableret flere forskellige vildblomster blandinger, vildstaudebede, samt en masse praktiske faciliteter, for at kunne færdes og nyde stedet og omgivelserne.

Udover bedarealer, skulle adgangsvej udvides, der skulle laves P-pladser, trædesti, natur-trappeforløb, grussti, bygges højbede, træningsstation, samles sauna og brændeskur mv.

Højbede, træningsstation og trappeforkanter er lavet af egesveller.

Projektet er udført i samarbejde med VILDSKAB og TegnG – med bla. idé, design og tegninger.

Odense Dyrskue

SDen alternative stand på Odense Dyrskue 😁

Jeg skulle skabe et showroom for den vilde natur og få så mange elementer indenfor biodiversiteten bragt i spil. Derfor byggede jeg en ”skraldespandsskjuler” som insekthotel. Her blev plads til ”stensætning”, kvashegn, ”brændevæg”, vandmiljø og en masse planter💚😃

I bæredygtighedens ånd 🌍 er størstedelen af materialerne fra naturen og genbrug ♻️ Stålet er fra den nedrevet lade, malingen en rest med fra den fædrene gård på Lolland, tømmeret var rester fra et andet projekt, granitfliserne fra et sløjfet haveanlæg. Postkassen var dog ny.

Torben Johansen er hjernen 🧠 bar layout til banner og folder 🙏

Ellebæk Planteskole var behjælpelig med en masse fine planter 🙏

Udover selv at præsentere noget anderledes, var standen en fælles stand med 3 andre nystartede iværksætterfirmaer 🌱, alle hjulpet godt på vej af Odense Kommunes iværksætterforening 🤝 Vi kalds NBIO (Netværk for Bæredygtig Iværksætteri i Odense Kommune)

Stativet står i dag som en integreret del af indkørslen, sammen med de fine træskilte der er lavet i samarbejde med Torben Johansen Kniv & Sten (designer) og Rasmus Øllegaard Nielsen – Snedker Øllegaard Aps / Marsus.dk

Kontakt mig

    Scroll to Top