Veteranisering af træer

Veteranisering af træer

Veteranisering af træer giver gode og vigtige levesteder for mange dyr, insekter og svampe.

Gamle og hule træer er levested for mange dyr, insekter og svampe. Mange fuglearter, blandt andet spætter og ugler, bygger reder i dens slags hulheder.

Hule træer opstår naturligt over tid når grene og dele af stammen bliver beskadiget og rådner væk. Den ydre del af træet vokser videre og derved dannes et hulrum.

Jeg efterligner naturen ved at beskadige træet, så det over tid vil skabe disse leversteder.

Afhængig af træet og dets placering er der forskellige måder at gøre det på. Der kan rives store grene af, så barken skades, der kan skæres ”reddekasser” ind i stammen. Hele toppen af træet kan knækkes eller sprænges af, så der kommer et stort brud og en forrådnelse kan sætte i gang og danne et helt nyt økosystem.

Kontakt mig

    Scroll to Top