Om mig

Om mig

Min beskæftigelse er indenfor anlægsgartner, entreprenør, håndværk, konstruktion, opfinder, underentreprenør, land- & skovbrug. Jeg udfører også alverdens specialopgaver og udviklingsprojekter.

Om mig

Jeg er opvokset på et større landbrug på Lolland, og er udd. driftsleder med grønt bevis.

Jeg har mere end 15 års erfaring fra anlægsgartner og entreprenørbranchen. Mekanik, konstruktion og udvikling har altid haft min store interesse, og jeg har derfor oftest haft maskine & værkstedsansvaret. Der har været bygningsrenovering og vedligeholdelse gennem hele min karriere. Det har givet mig en bred håndværksmæssig erfaring og håndelag inden for bl.a. murer, tømrer og smede faget.

I 2018 fjernede jeg den store længe på den 4 længere ejendom og vi opførte en ny samme år.

Sammen med vores skovfoged, har jeg siden 2006 administreret 133 ha skov i Sverige.

I en årrække har jeg kørt som underentreprenør, og er vellidt med ryg for professionelt udført arbejde.

Naturen har altid haft en stor plads i mit liv, både privat og i arbejdsregi. På hjemmeadressen etablerede jeg en 550 m2 sø i 2009 og vi plantede yderligere 1,5 ha løvskov i 2017. Arealerne omkring bygningssættet er præget af flere forskellige biodiversitets projekter, for at kunne optimere etablerings og drifts metoder.

Bæredygtighed er omdrejningspunkt for det meste af mit virke

Jeg har deltaget i kurser omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi ved Iværksætter Danmark, og er fortsat i en iværksætter gruppe af samme navn, tilknyttet Stjerneskibet i Odense. Vores motto er:

Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget! (Citat af Signe Wenneberg)

Naturhåndværkeren tager afsæt i bæredygtighed

Ved anlægs eller vedligeholdelses projekter lægges strategi for at udføre opgaven så rationelt som muligt. Samtidigt med fokus på skånsom fremgangsmåde i forhold til insekter, dyr og blivende planter. Der skabes overblik for hvor meget materiale der er nødvendigt at køre til eller fra. Hvis det er muligt at genbruge delelementer, er det unødige resurser at transportere og deponere gammelt, for at bringe nyt til. Det kunne f.eks. være grus under en gl. terrasse, som måske bare kan suppleres med nyt for at opfylde normer og lave et tilfredsstillende resultat.

”Affald” kan muligvis anvendes til andet formål

Hvis det f.eks. drejer sig om biodiversitets projekter, kan et træ der skal beskæres eller fældes indgå i elementer af ”dødt ved”. F.eks. som kvashegn, kvasbunker, brændestabel, træstammer eller skulptur af træet. Det kan også være den gl. græstørv kan blive til insektvold, eller gruset under den gl. terrasse kan blandes i det nye bed for vildeblomster. Grus og sand gør jorden nærringsfattig, hvilket de vildeblomster trives bedst i. Når det så er sagt, er det IKKE bæredygtigt at hente nyt grus/sand til et vildblomsterbed, da der bruges resurser på transport, udvinding og fjernelse af råstoffer fra et andet område.

Kompensation for klimaaftryk

Medlem og fast doner til Danmarks Naturfredningsforening, Verdens skove, World Animal Protection, Pindsvinevennerne i Danmark, og jævnligt bidragende til Greenpeace, Danmarks Naturfond mf.

Hjemme har vi plantet 1,5 ha yderligere skov og omdannet have, eng m.m. til biodiversitet arealer.

De fossildrevene transportmidler bruges ikke unødigt og flyrejser sker meget sjældent. Huset er installeret med solceller og jordvarmeanlæg og indrettet med arve og genbrugsmøbler. Der er gået sport i genbrug tøj til privaten og økologisk arbejdstøj. Vi lever som fleksitar og der kigges efter ”madspilds” mærkning før andre vare vælges. Vare med palmeolie undgås og der er fokus på dyrevelfærd, økologi, fairtrade, bæredygtigt indkøb, svanemærke ect. Julegaver er oplevelser i stedet for materiel, og det giver godt samvær for hele familien, fætre og kusiner mf.

”LAR” (lokal afledning af regnvand)

Det kan være bæredygtigt at etablere LAR, f.eks. regnvandsbede, havedamme, søer eller planter på tag (sedum) og på den måde aflaste det offentlige kloaknet, pumper osv. Man kan i nogle tilfælde endda få tilskud af kommunen til LAR-projekter.

Maskinparken

Maskinparken er hos Naturhåndværkeren blandet af nyt, ældre, fossil og eldrevet. På sigt skal det blive så bæredygtigt som muligt (der findes endnu ikke gode løsninger på alle områder). Min filosofi siger også, at man ikke for en værd pris skal udskifte et funktionelt køretøj, maskine eller værktøj, for at få det nyeste. Det vil belaste, at producer nyt og det gamle skal muligvis destrueres, hvilket også giver et negativt klimaaftryk.

Kontakt mig

    Scroll to Top